Karlsen hydraulik og entreprenørservice aps

Skelsgårdvej 5
7870 Roslev

Ring til Søren Karlsen +45 244 244 64
Karlsen hydraulik og entreprenørservice

Vi udfører alt inden for entreprenørarbejde

  Nedbrydning

  Vi har stor erfaring med nedbrydning.

  Vi har nedbrudt gylletanke, etage ejendomme, landbrugsbygninger og privat boliger.

  Oprensning af søer og vandløb

  Vi anlægger nye, renser og genetablere søer samt vandløb, så vandet frit kan passere.

  Snerydning

  Snerydning og glatføre bekæmpelse er hovedbeskæftigelsen i vinterhalvåret.

  Vi udføre snerydning med spidsplov på traktor, skråplov på dumper samt med sneslynge.

  Vi glatføre bekæmper med sandspeder påmonteret på lastbil og traktor.

  Vi assistere i høj grad med bugsering og bjergninger af diverse køretøjer.

  Vi køre også gerne som assistance for tankbiler o.l.

  Sneslynge

  Vores nyeste erhvervelse er denne 2,8 m brede, 18 tons tunge, 18 cylindrede, 4 hjulstrukne sneslynge. Så nu kan vi også få sneen af vejen!?

  Jordanlæg

  Vi gør alt i jordanlæg. Både i private haver, men også jordanlæg omkring erhvervsbyggerier. Udgravning til indkørsler og bortkørsel.?

  Ved et større staldbyggeri, åbnede vi op for ejerens privat grusgrav.

  Vi gravede ca. 20.000 m3 sand op til staldbyggeriet, muldjorden fra stalden blev derefter kørt retur i graven.

  Kloak & dræn

  Vi laver hele kloakanlæg til nybyggerier, renovering og reparere kloak i forbindelse med diverse rørskader af forskellig karakter.

  Vi klare nemt mindre spule opgaver og rensning af tilstoppet kloaker.

  Spulebrønde, tagbrønde, nedsivnings anlæg, septiktanke, gulvafløb, toilet afløb kan vi nemt hjælpe med. Vi etablere gerne nyt kloak, men renover også de eksisterende faciliteter så det lever op til nutidens krav. Vi klare ansøgning til kommunen for nye anlæg

  Vi klare alt i kloak arbejde da vi har kloakmester autorisationen.

  Der er vigtigt for vores miljø at vores kloakker er i orden.

  Vi dræner effektivt på marker og omkring bygninger. Vi har mange års erfaring med dræn på store og små arealer.

  Dræn skal fungere for at lede overskydende vand væk. Ved at dræne jorden får den bedre bæreevne for mennesker og maskiner. Drænet jord tåler mere slid før strukturen ødelægges.

  De ønskede planter i jorden konkurrerer bedre med ukrudt der trives med overfladiske rødder, f.eks. lav ranunkel, enårige rapgræs og almindelig fuglegræs. Man får en tidligere vækstart fordi jorden før bliver varm.. Man får en hurtigere og bedre nedbrydning af organisk materialer.

  Vinterskaderene bliver færre når der er drænet optimalt.

  Disse faktorer gør at dræn kan gøre en forskel på de fleste grønne områder.?

  Vertikalskæring og plæne rensning

  Vores nyeste erhvervelse er en vertikalskære.

  Det er en effektiv mosfjerner og plænelufter, som er 1,80m. bred.

  Montere vi ekstraudstyret kan vi rengøre efter byfester, festivaller ol. så plast krus, kapsler paptallerkner osv. opsamles i højtip ladet på 2,5 m3.